Zpět nahoru
file ico
Flexibilní novela zákoníku práce (PDF, 62 kB)

V připomínkovém řízení se rýsuje novela zákoníku práce, která má zvýšit flexibilitu v pracovněprávních vztazích. Pojďte se s námi podívat na nejzásadnější změny, které tato novela přináší.

file ico
Nová pravidla pro dohody (PDF, 97 kB)

Nová právní úprava týkající se dohod o provedení práce ještě nestihla nabýt účinnosti a už nám Poslanecká sněmovna přinesla další novinky. 

file ico
Právní novinka z oblasti hospodářské soutěže (PDF, 181 kB)

Od 1.1.2024 vstoupily v účinnost dvě nové metodiky Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

file ico
Žhavé právní novinky začátku roku 2024 (PDF, 370 kB)

Nová pravidla pro dopravní a technickou infrastrukturu

Ručení za mzdy zaměstnanců ve stavebnictví

file ico
Posledních pár dnů k zavedení vnitřního oznamovacího systému (PDF, 91 kB)

Zákon o ochraně oznamovatelů sice nabyl účinnosti 1. 8. 2023, nicméně soukromoprávním zaměstnavatelům zaměstnávajícím mezi 50 a 249 zaměstnanci poskytl dodatečný prostor pro zavedení vnitřního oznamovacího systému, a to do 15. 12. 2023.

file ico
Efektivní compliance program chrání soutěžitele (PDF, 330 kB)

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zveřejnil návrh oznámení, kterým vymezuje základní podmínky a principy zohledňování compliance programů při stanovování pokut.

file ico
Pokuty za porušení pravidel pro používání souborů cookies už padají (PDF, 87 kB)

Za porušení GDPR v souvislosti se zpracováním osobních údajů prostřednictvím souborů cookies udělil Úřad pro ochranu osobních údajů od počátku letošního roku pokuty ve výši téměř 4.500.000 Kč.

file ico
Zákon o ochraně oznamovatelů byl přijat (PDF, 77 kB)

Zákon nabývá účinnosti od 1. srpna 2023. Od tohoto data musí některé povinné osoby implementovat oznamovací systém a plnit další povinnosti, které jim zákon ukládá. 

file ico
Návrh zákona o ochraně oznamovatelů míří do Senátu (PDF, 62 kB)

Poslanecká sněmovna schválila v pátek 21. dubna 2023 ve třetím čtení návrh zákona o ochraně oznamovatelů. Ten nyní míří do Senátu.

file ico
Zaměstnavatelé, začněte se připravovat na změny! (PDF, 104 kB)

Ve středu 5. dubna 2023 vláda schválila dlouho očekávanou novelu zákoníku práce, která zapracovává několik evropských směrnic a přináší řadu zásadních změn, které se dotknou většiny zaměstnavatelů. 

file ico
Úřad pro ochranu osobních údajů aktualizoval svá doporučení k souborům cookies (PDF, 87 kB)

Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) aktualizoval svá doporučení a pravidla pro soubory cookies a cookie lišty.

file ico
Kybernetická bezpečnost: rozšiřuje se okruh povinných subjektů (PDF, 79 kB)

Dne 27. 12. 2022 byla zveřejněna nová směrnice EU o kybernetické bezpečnosti označovaná zkratkou NIS2. Tato směrnice rozšiřuje okruh povinných subjektů, na které bude dopadat právní regulace kybernetické bezpečnosti. Tuto směrnici má ČR povinnost do necelých 2 let promítnout do českého právního řádu.

file ico
Novela zákona o obchodních korporacích _2023 (PDF, 116 kB)

Dne 1. 7. 2023 vstoupí v účinnost druhá část novely zákona o obchodních korporacích, která přináší významné změny v oblasti způsobilosti osob pro výkon funkce člena volených orgánů obchodních korporací, a také zavádí zcela novou neveřejnou evidenci osob vyloučených z výkonu funkce člena voleného orgánu obchodní korporace.file ico
Newsletter_Právní novinky_listopad 2022 (PDF, 171 kB)

- Podle Soudního dvora Evropské unie je veřejný přístup do evidence skutečných majitelů protiprávní
- Vláda schválila návrh zákona o ochraně oznamovatelů
- Čeká nás revoluce v pracovním právu?

file ico
Novela informačního zákona a zákona o evidenci skutečných majitelů má zelenou (PDF, 64 kB)

Senát schválil vládní novelu zákona o svobodném přístupu k informacím a zákona o evidenci skutečných majitelů, a to ve znění schváleném poslaneckou sněmovnou. Návrhy zákonů nyní dostane k podpisu prezident.

file ico
Dočasná ochrana pro osoby prchající před válkou na Ukrajině (PDF, 53 kB)

Režim dočasné ochrany, který před pár dny přijala Rada EU, přinese řadu změn – mimo jiných také těch souvisejících s možným zaměstnáváním uprchlých cizinců v ČR

file ico
Úřad pro ochranu osobních údajů se zaměří na používání souborů cookie (PDF, 62 kB)

Úřad pro ochranu osobních údajů vydal svůj kontrolní plán pro rok 2022, ve kterém avizoval, že se v rámci kontrol zaměří na zpracování osobních údajů prostřednictvím souborů cookie.

file ico
Novinka od 1. 1. 2022 - paušální náhrada nákladů pro zaměstnavatele provádějící exekuční srážky ze mzdy (PDF, 75 kB)

S účinností od 1. 1. 2022 mají zaměstnavatelé provádějící exekučně nařízené srážky ze mzdy svých zaměstnanců právo na paušální náhradu nákladů s tím spojených.

file ico
Milostivé léto – nový způsob ukončení exekucí (PDF, 105 kB)

Exekuce se v ČR týkají statisíců lidí. Exekuce přitom nemusejí být pouze individuálním problémem jednotlivých dlužníků, ale mohou také představovat zvýšenou administrativní zátěž a náklady i pro jejich zaměstnavatele. Zákonodárce se rozhodl na tuto situaci reagovat a přišel s konceptem tzv. Milostivého léta, které má umožnit dlužníkům určité exekuce ukončit za zjednodušených podmínek.

file ico
Od nového roku cookies už jen se souhlasem uživatele (PDF, 90 kB)

Schválená novela zákona o elektronických komunikacích dopadne na každého, kdo provozuje webovou stránku nebo mobilní aplikaci. Novela se rovněž dotýká telemarketingu.file ico
Nový stavební zákon – přehled vybraných změn (PDF, 119 kB)

Parlament schválil nový stavební zákon č. 283/2021 Sb., který bude z většiny účinný od 1.7. 2023 a přinese celou řadu novinek. Předkládáme Vám souhrn těch nejdůležitějších změn.

file ico
Evropská komise přijala nové standardní smluvní doložky (PDF, 106 kB)

Dne 4. 6. 2021 přijala Evropská komise („Komise“) rozhodnutí o nových standardních smluvních doložkách, které zohledňují požadavky obecného nařízení o ochraně osobních údajů („GDPR“). 

file ico
Newsletter: Kurzarbeit schválen. Je skutečně náhradou za Antivirus? (PDF, 78 kB)

Parlament schválil novelu zákona o zaměstnanosti, kterou se zavádí tzv. kurzarbeit, tedy příspěvek od státu pro zaměstnavatele v době tzv. částečné práce. Novela by měla vstoupit v účinnost začátkem srpna.

file ico
Newsletter_Nový zákon o evidenci skutečných majitelů (PDF, 78 kB)

Bez zápisu skutečného majitele v evidenci riskujete nemožnost výkonu hlasovacího práva na valné hromadě a zákaz výplaty dividend.

file ico
Newsletter: Nová regulace evidence skutečných majitelů (PDF, 80 kB)

Dne 1. června 2021 nabyde účinnosti nový zákon o evidenci skutečných majitelů („ZESM“), který byl přijat v návaznosti na požadavky předpisů Evropské unie. V souvislosti s blížící se účinností ZESM si Vás dovolujeme informovat o nejdůležitějších změnách, které tento zákon přináší.

file ico
Nové dotační programy (PDF, 146 kB)

Ministerstvo průmyslu a obchodu nově vydalo dva dotační programy s názvem „COVID – 2021“ a „COVID – Nepokryté náklady“. Jedná se o kompenzační programy, které mají nahradit dosavadní dotace jako např. „COVID – Nájemné“ nebo „COVID – Gastro – Uzavřené provozovny“.

file ico
Newsletter: Povinnost testovat ve firmách s méně než 10 zaměstnanci (PDF, 75 kB)

Ministerstvo zdravotnictví vydalo s účinností od 24. března 2021 nové mimořádné opatření, na jehož základě dojde k dalšímu rozšíření okruhu osob povinných zajišťovat testování svých zaměstnanců. 

file ico
Newsletter: Povinnost testovat ve firmách s 10 a více zaměstnanci (PDF, 86 kB)

Ministerstvo zdravotnictví již zveřejnilo mimořádné opatření ohledně rozšíření okruhu povinných osob.

file ico
Newsletter_Jak nakládat s použitými testy, rouškami a respirátory podle zákona o odpadech? (PDF, 94 kB)

V ČR se naplno rozběhlo povinné testování zaměstnanců, a proto je na čase položit si také otázku, co dělat s použitými antigenními testy, rouškami, respirátory či jednorázovými rukavicemi. Jak s těmito odpady nakládat?

file ico
Newsletter_Antivirus - změny a praktické aspekty (PDF, 64 kB)

Dne 22. února 2021 schválila vláda dílčí změny v podmínkách pro získání příspěvku z kompenzačního programu „Antivirus“. O jaké hlavní změny se jedná a jaké vyvstaly v praxi otázky v rámci čerpání příspěvku z programu „Antivirus“?

file ico
Newsletter_Další informace k testování na přítomnost Covid-19 ve firmách (PDF, 88 kB)

Povinnost zaměstnavatelů testovat ve firmách na přítomnost Covid-19 byla rozšířena a upřesněna na základě nových opatření Ministerstva zdravotnictví a výkladového stanoviska Ministerstva práce a sociálních věcí. Zde stručný přehled těchto novinek.

file ico
Testování zaměstnanců na home office (PDF, 62 kB)

Od 1. března 2021 platí nové ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví, na jehož základě mají zaměstnavatelé, kteří zaměstnávají alespoň 50 osob, povinnost pravidelně testovat své zaměstnance na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2. Mají však zaměstnavatelé tuto povinnost i ve vztahu k zaměstnancům, kteří pracují z domova (tzv. na home office)?

file ico
Povinné testování zaměstnanců na COVID-19 (PDF, 66 kB)

Od 1. března 2021 platí nové ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví týkající se preventivního testování zaměstnanců. Zaměstnavatelé, kteří zaměstnávají alespoň 50 osob, mají nově povinnost pravidelně testovat své zaměstnance na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 a dodržovat související povinnosti.

file ico
ŘANDA HAVEL LEGAL v novém (PDF, 68 kB)

Rádi bychom Vás informovali, že s účinností od 1.3.2021 měníme obchodní název naší kanceláře na act Řanda Havel Legal advokátní kancelář s.r.o. Proč k této změně dochází a jaké jsou naše další novinky?

file ico
Newsletter_Praktické právní informace_XXV. (PDF, 135 kB)

Dokdy je nutné provést vybrané změny podle velké novely ZOK?

file ico
Newsletter_Praktické právní informace_XXIV. (PDF, 160 kB)

Nový zákon o odpadech – přehled vybraných změn

file ico
Newsletter_Praktické právní informace_XXIII. (PDF, 122 kB)

Nová rizika (nejen) pro členy statutárního orgánu obchodní korporace

file ico
Newsletter_Praktické právní informace_XXII. (PDF, 105 kB)

Aktuální povinnosti osob přijíždějících ze zahraničí a jejich zaměstnavatelů

file ico
Newsletter_Celorepubliková rovnost v odměňování (PDF, 1058 kB)

Pokud se mzdy Vašich zaměstnanců v různých regionech ČR liší, měli byste zpozornět. Přelomový rozsudek Nejvyššího soudu by Vás totiž mohl nemile překvapit. 

file ico
Newsletter_Praktické právní informace_XXI. (PDF, 113 kB)

Pravidla a související změny pro zaměstnavatele při vysílání zaměstnanců k výkonu práce do jiného státu EU

file ico
Newsletter_Praktické právní informace_XX. (PDF, 90 kB)

Jak ochránit dlouhodobé smlouvy (nejen) před nepříznivými důsledky mimořádných situací

file ico
Newsletter_Praktické právní informace_XIX. (PDF, 90 kB)

Nové povinnosti poskytovatelů online zprostředkovatelských služeb

file ico
Newsletter_Praktické právní informace_XVIII. (PDF, 83 kB)

Zaměstnavatelé budou moci odložit odvody na své sociální pojištění za snížené penále

file ico
Newsletter_Praktické právní informace_XVII. (PDF, 79 kB)

Zrušení daně z nabytí nemovitosti a zákonného předkupního práva

file ico
Newsletter_Praktické právní informace_XVI. (PDF, 88 kB)

Jaké změny v procesněprávních otázkách a provádění výkonu rozhodnutí a exekucí přináší Lex Covid?

file ico
Newsletter_Praktické právní informace_XV. (PDF, 96 kB)

Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví, která omezovala volný pohyb, maloobchodní prodej a služby, byla včera zrušena. Co to znamená pro podnikatele?

file ico
Newsletter_Praktické právní informace_XIV. (PDF, 83 kB)

Změny ve fungování orgánů právnických osob v důsledku přijetí tzv. Lex Covid

file ico
Newsletter_Praktické právní informace_XIII. (PDF, 105 kB)

Pozor na zásadní ustanovení v dohodě o poskytnutí příspěvku z Programu Antivirus

file ico
Newsletter_Praktické právní informace_XII. (PDF, 108 kB)

Jak na zaměstnávání cizinců po dobu nouzového stavu?

file ico
Newsletter_Praktické právní informace_XI. (PDF, 114 kB)

Nová pravidla insolvencí v důsledku pandemie COVID-19

file ico
Newsletter_Praktické právní informace_X. (PDF, 88 kB)

Kompenzační balíček pro zaměstnavatele schválený vládou ČR

file ico
Newsletter_Praktické právní informace_IX. (PDF, 84 kB)

Je Vaše podnikání negativně omezeno v důsledku výskytu koronaviru nebo souvisejících preventivních opatření?

file ico
Newsletter_Praktické právní informace_VIII. (PDF, 106 kB)

Aktuální vývoj v otázce odpovědnosti státu za škodu v souvislosti s krizovými opatřeními

file ico
Newsletter_Praktické právní informace_VII. (PDF, 137 kB)

Dopad epidemie COVID-19 na řešení sporů

file ico
Newsletter_Praktické právní informace_VI. (PDF, 69 kB)

Zpracování osobních údajů během nákazy COVID-19

file ico
Newsletter_Praktické právní informace_V._2020 (PDF, 71 kB)

Rozšíření kompenzačního balíčku pro zaměstnavatele

Covid-19 Legal Blog

file ico
Newsletter_Praktické právní informace_IV._2020 (PDF, 100 kB)

Kompenzační balíček pro zaměstnavatele

file ico
Newsletter_Praktické právní informace_III._2020 (PDF, 112 kB)

Právní důsledky koronavirové epidemie na Vaše smluvní vztahy

file ico
Newsletter_Praktické právní informace_II._2020 (PDF, 103 kB)

Odpovědnost státu za škodu v souvislosti s krizovými opatřeními

file ico
Newsletter_Praktické právní informace_I._2020 (PDF, 106 kB)

Nároky nájemců vůči pronajímatelům v důsledku vládních opatření

file ico
Newsletter 1/2019 (PDF, 141 kB)

Jaká jsou možná úskalí používání čím dál oblíbenějšího dynamického biometrického podpisu a další legislativní novinky v aktuálním newsletteru. 

file ico
Newsletter 2/2018 (PDF, 147 kB)

Nové podmínky Evropské unie v oblasti nakládání s odpady a další legislativní novinky.

file ico
Newsletter: Bossing po česku (PDF, 101 kB)

Nejvyšší soud ČR se nedávno zabýval bossignem a jeho dopady na zaměstnance. 

file ico
Newsletter 1/2018 (PDF, 193 kB)

Shromažďování osobních údajů uchazečů o zaměstnání dle GDPR.

file ico
Newsletter 4/2017 (PDF, 188 kB)

Návrat institutu obecného zákonného předkupního práva k nemovité věci, nová povinnost zápisu svěřenských fondů do evidence a další zajímavé novinky z legislativy v aktuálním newsletteru.

file ico
Newsletter: Jak na zahálčivé zaměstnance (PDF, 122 kB)

O překvapivém rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR informuje naše klienty Mgr. Lenka Droscová a Mgr. Tereza Čopáková.

file ico
Newsletter 3/2017 (PDF, 199 kB)

Povinnost evidence skutečných majitelů společností a další novinky z legislativy v aktuálním newsletteru.

file ico
Newsletter 2/2017 (PDF, 191 kB)

Jaké hrozí společnostem sankce za nezveřejnění smlouvy v registru smluv, změny v oblasti agenturního zaměstnávání a další novinky v aktuálním newsleteru

file ico
Newsletter_GDPR (PDF, 200 kB)
file ico
Newsletter 1/2017 (PDF, 187 kB)

Účast zástupců zaměstnanců v dozorčích radách je znovu povinná.

file ico
Newsletter 3/2016 (PDF, 368 kB)

Evidence skutečných majitelů od 1. 1. 2018 a legislativní novinky třetího čtvrtletí 2016.

file ico
Newsletter 2/2016 (PDF, 237 kB)

Ochrana obchodního tajemství podle EU a legislativní novinky za druhé čtvrtletí 2016

file ico
Newsletter: Zásadní změny v trestní odpovědnosti právnických osob (PDF, 189 kB)

Dne 1. 12. 2016 nabyde účinnosti dlouho diskutovaná novela zákona č. 418/2011 sb., o trestní odpovědnosti právnických osob, která přináší zásadní změny do stávající právní úpravy trestní odpovědnosti právnických osob.

file ico
Newsletter: Revoluce v právu ochrany osobních údajů bude v roce 2018 (PDF, 195 kB)

V květnu 2016 bylo v Úředním věstníku Evropské unie zveřejněno tzv. obecné nařízení o ochraně osobních údajů. Toto nařízení představuje největší změnu v oblasti práva na ochranu osobních údajů za posledních 20 let.

file ico
Newsletter: Konference o regulaci venkovní reklamy (PDF, 89 kB)

ŘANDA HAVEL LEGAL se stala partnerem konference s tématem regulace venkovní reklamy, která se koná 9.6.2016 v Hotelu Barceló na Praze 4.

file ico
Newsletter: Jste akciovou společností s listinnými akciemi a ucházíte se o veřejné zakázky? Měli byste zbystřit. (PDF, 48 kB)

Dne 1. 10. 2016 nabude účinnosti nový zákon o zadávání veřejných zakázek. Nově má mimo jiné platit, že zadavatel bude povinen vyloučit ze zadávacího řízení každou českou akciovou společnost, která má jiné než zaknihované akcie.

file ico
Newsletter 1/2016 (PDF, 208 kB)

Za jaké úrazy na pracovních cestách zaplatí zaměstnavatel?

file ico
Newsletter: Omezení ÚOHS při provádění místních šetření (PDF, 204 kB)

Dne 17. února 2016 byl zveřejněn nález Ústavního soudu ve věci tzv. kartelu pekáren. Může zlepšit pozici společností při místním šetření ze strany ÚOHS.

file ico
Newsletter: Nové povinnosti pro podnikatele od 1. února 2016 (PDF, 52 kB)

Z novely zákona o ochraně spotřebitele vyplývají nové povinnosti podnikatelů vůči spotřebitelům.

file ico
Newsletter: Pracujete již na zprávě o vztazích? (PDF, 196 kB)

S ohledem na blížící se termín pro vypracování zprávy o vztazích a časovou náročnost její přípravy doporučujeme zahájit její přípravu co nejdříve.


file ico
Newsletter: Právo zaměstnavatele kontrolovat soukromé zprávy svých zaměstnanců (PDF, 197 kB)

Evropský soud pro lidská práva („ESLP“) vydal dne 12. ledna 2016 rozhodnutí votázce monitorování soukromé komunikace zaměstnance ze strany jeho zaměstnavatele (Bărbulescu proti Rumunsku, stížnost č. 61496/08)

file ico
Newsletter 4/2015 (PDF, 232 kB)

V Poslanecké sněmovně prošel prvním čtením vládní návrh zákona o zadávání veřejných zakázek, který má sjednotit právní úpravu zadávání veřejných zakázek a koncesních smluv a nahradit tak současný zákon o veřejných zakázkách a zákon o koncesních smlouvách a koncesním řízení.

file ico
Newsletter: Přijetí reformního balíčku známkového práva (PDF, 50 kB)

Dne 15. prosince 2015 schválil Evropský parlament ve druhém čtení doposud největší reformu evropského známkového práva, tzv. reformní balíček.

file ico
Newsletter: Zásadní výkladová změna pravidel jednání vůči zaměstnancům (PDF, 197 kB)

Nejvyšší soud České republiky vydal rozhodnutí v otázce jednání statutárního orgánu právnické osoby vůči jejím zaměstnancům - vyložil tím některá nejasná ustanovení nového občanského zákoníku.

file ico
Newsletter ŘANDA HAVEL LEGAL 3/2015 (PDF, 282 kB)

Lze se bránit insolvenční šikaně?

file ico
Newsletter: Konec volného předávání osobních údajů do USA na základě programu Safe Harbor (PDF, 200 kB)

Soudní dvůr rozhodl o neplatnosti rozhodnutí Komise o tzv. programu Safe Harbor.

file ico
Newsletter: Přelomové stanovisko k předávání osobních údajů do USA (PDF, 198 kB)

Stanovisko generálního advokáta Soudního dvora Evropské unie ze dne 23. září 2015 může vyústit v tendenci přezkoumávat a omezovat předávání osobních údajů z Evropy do USA.

file ico
Newsletter: Chystané změny v agenturním zaměstnávání (PDF, 201 kB)

Zásadní změny v agenturním zaměstnávání nás pravděpodobně čekají již od nového roku

file ico
Newsletter ŘANDA HAVEL LEGAL 2/2015 (PDF, 227 kB)

Notáři na počkání provádějí zápisy do obchodního rejstříku.

file ico
Newsletter: Jste připraveni na valnou hromadu? (PDF, 196 kB)

Konání výročních valných hromad společností a povinnosti s tím spojené.

file ico
Newsletter ŘANDA HAVEL LEGAL 1/2015 (PDF, 219 kB)

Lze uzavřít písemnou smlouvu prostřednictvím e-mailu?

file ico
Newsletter: Nové náležitosti zprávy o vztazích (PDF, 174 kB)

Zpráva o vztazích za rok 2014 se bude letos poprvé řídit novými pravidly, která přinesla rekodifikace soukromého práva.

file ico
Newsletter: Další omezení plateb v hotovosti (PDF, 195 kB)

Dne 1. prosince 2014 nabyl účinnosti zákon č. 261/2014 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti finančního trhu

file ico
Newsletter: Nové povinnosti při evidenci a hlášení pracovních úrazů (PDF, 235 kB)

Změna ve způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu

file ico
Newsletter: Zásadní soudní rozhodnutí (PDF, 158 kB)

Nejasnost ohledně formy plné moci vyřešena

file ico
Newsletter ŘANDA HAVEL LEGAL 4/2014 (PDF, 210 kB)

​​Novelizace nového občanského zákoníku

file ico
Newsletter ŘANDA HAVEL LEGAL 2/2014 (PDF, 48 kB)

​Nelegální práce a zaměstnávání cizinců

file ico
Newsletter ŘANDA HAVEL LEGAL 1/2014 (PDF, 398 kB)

Nové směrnice o veřejných zakázkách

file ico
Newsletter ŘANDA HAVEL LEGAL 4/2013 (PDF, 904 kB)
Obchodní rejstřík od 1. ledna 2014 
file ico
Newsletter ŘANDA HAVEL LEGAL 3/2013 (PDF, 314 kB)

Transparentnost akciových společností

file ico
Newsletter ŘANDA HAVEL LEGAL 2/2013 (PDF, 316 kB)

Nabytí nemovitosti od "nevlastníka"

file ico
Newsletter ŘANDA HAVEL LEGAL 1/2013 (PDF, 818 kB)

Ochrana hospodářské soutěže

file ico
Newsletter ŘANDA HAVEL LEGAL 2012 (PDF, 822 kB)

​Opatrně s konkurenčními doložkami

Rekodifikační newsletter
file ico
Newsletter ŘANDA HAVEL LEGAL 9/2013 (PDF, 902 kB)

Katastr nemovitostí a veřejné rejstříky

file ico
Newsletter ŘANDA HAVEL LEGAL 8/2013 (PDF, 908 kB)

Obchodní závod; Převody podílů

file ico
Newsletter ŘANDA HAVEL LEGAL 7/2013 (PDF, 913 kB)

Odpovědnost statutárních orgánů

file ico
Newsletter ŘANDA HAVEL LEGAL 6/2013 (PDF, 929 kB)

Smluvní pokuta, náhrada škody

file ico
Newsletter ŘANDA HAVEL LEGAL 4/2013 (PDF, 315 kB)

Zajištění dluhů

file ico
Newsletter ŘANDA HAVEL LEGAL 3/2013 (PDF, 316 kB)

Obchodní podmínky, kupní smlouva

file ico
Newsletter ŘANDA HAVEL LEGAL 2/2013 (PDF, 302 kB)

Společnost s ručením omezeným

file ico
Newsletter ŘANDA HAVEL LEGAL 1/2013 (PDF, 307 kB)

Akciová společnost