Zpět nahoru

Kdo jsme?

Advokátní kancelář act Řanda Havel Legal poskytuje právní služby českým a zahraničním společnostem, podnikatelům, soukromým osobám i veřejným institucím. Díky podrobné znalosti českého právního prostředí, domácího trhu a rozsáhlým zkušenostem našich právníků s mezinárodními transakcemi nabízí act Řanda Havel Legal komplexní právní služby ve všech stěžejních oblastech práva.

act Řanda Havel Legal je jedním ze zakládajících členů act legal, evropské advokátní kanceláře složené z nezávislých lokálních kanceláří, které s téměř 400 špičkovými právníky, daňovými poradci a obchodními experty představuje přirozenou a komfortní volbu pro ty, kteří hledají vysokou kvalitu právních služeb na lokální i mezinárodní úrovni.

Klienti act legal mohou rovněž využít globální právní podporu poskytovanou v rámci mezinárodních sítí, se kterými act legal spolupracuje, zahrnující spojení s téměř 60 prestižními advokátními kancelářemi ve všech komerčně významných místech světa.

Velice nás těší, že práce i výsledky advokátní kanceláře act Řanda Havel Legal jsou pravidelně oceňovány v prestižních mezinárodních publikacích a v nezávislých hodnoceních v oboru práva.

act Řanda Havel Legal má sjednané pojištění profesní odpovědnosti u renomovaného světového pojišťovacího ústavu v nadstandardní výši pojistného krytí. Pojištění se vztahuje na veškeré právní služby poskytnuté námi či naším prostřednictvím v souladu s jakýmkoliv právním řádem na světě.

Proč si vybrat právě act Řanda Havel Legal?

  1. Klient stanoví svůj cíl a act Řanda Havel Legal navrhne vhodnou cestu. Naši právníci prověří všechny právní možnosti k zákonné realizaci cíle.

  2. act Řanda Havel Legal splňuje vysoké mezinárodní právní i obchodní standardy. Naši právníci čerpají z dlouholetých zkušeností v obchodních společnostech a z desítek mezinárodních transakcí. Jsou zvyklí akcentovat obchodní a strategická hlediska právních případů.

  3. Považujeme za zásadní nahlížet na záležitosti našich klientů ze všech úhlů. Jsme schopni řešit náročná zadání a máme odvahu pro ně hledat inovativní řešení.

  4. Klientům poskytujeme včasnou a komfortní všestrannou péči: mimo naši právní oblast úzce spolupracujeme s poskytovateli návazných služeb auditu, účetnictví, notářství, překladatelství nebo investičního, finančního a daňového poradenství apod.

  5. Zakládáme si na vzdělaném, školeném a zkušeném týmu našich právníků, dodržujeme vysoké kvalitativní standardy práce a dohlížíme, aby každý právní případ byl vyřešen efektivně s co nejvyšší možnou přidanou hodnotou pro klienty.

  6. Se zaujetím na klientův cíl se za všech okolností a všemi zákonnými prostředky snažíme dosahovat vítězných konců, máme za sebou mnoho desítek úspěšných transakcí včetně mezinárodních, držíme stovky cenných zahraničních kontaktů a zakládáme si na úzkých vazbách s advokáty ze 42 států.

  7. Pracujeme s úctou a respektem ke všem zúčastněným stranám, ctíme profesní etiku a klademe důraz na dlouhodobé vztahy s klienty založené na důvěře.