Zpět nahoru
uvod_praha_modra_5651.jpg
uvod_claimexp.svg
uvod_cenyexp.svg
uvod_00.svg
uvod_01.svg
uvod_02.svg
uvod_03.svg
uvod_04.svg
uvod_05.svg

Nový zákon o odpadech – přehled vybraných změn

Dne 1. ledna 2021 nabyl účinnosti nový zákon o odpadech. Tento zákon byl přijat v návaznosti na požadavky několika směrnic Evropské unie, o kterých jsme se již v minulosti zmiňovali v našem článku Nové podmínky Evropské unie v oblasti nakládání s odpady. Zde Vás seznámíme s nejdůležitějšími změnami, které nový zákon o odpadech přináší.    

  

Více zde 

Jak ochránit dlouhodobé smlouvy (nejen) před nepříznivými důsledky mimořádných situací

Jakým způsobem se lze do budoucna efektivně chránit pro případ, že druhá strana nebude schopna své závazky z uzavřených smluv plnit? 


Více zde
Do kdy je nutné provést vybrané změny podle velké novely ZOK?

Velká novela zákona o obchodních korporacích přináší mnoho změn prakticky ve všech oblastech, které tento zákon upravuje. Novela mimo jiné ukládá obchodním korporacím povinnost upravit jejich zakladatelská právní jednání a provést některé další změny, a to ve lhůtách v Novele uvedených. Jaké jsou ty nejpodstatnější termíny, na které by si obchodní korporace měly dát pozor?


Více zde