act lega
Close
Zpět nahoru
file ico
Newsletter 1/2019 (PDF, 141 kB)

Jaká jsou možná úskalí používání čím dál oblíbenějšího dynamického biometrického podpisu a další legislativní novinky v aktuálním newsletteru. 

file ico
Newsletter 2/2018 (PDF, 147 kB)

Nové podmínky Evropské unie v oblasti nakládání s odpady a další legislativní novinky.

file ico
Newsletter: Bossing po česku (PDF, 101 kB)

Nejvyšší soud ČR se nedávno zabýval bossignem a jeho dopady na zaměstnance. 

file ico
Newsletter 1/2018 (PDF, 193 kB)

Shromažďování osobních údajů uchazečů o zaměstnání dle GDPR.

file ico
Newsletter 4/2017 (PDF, 188 kB)

Návrat institutu obecného zákonného předkupního práva k nemovité věci, nová povinnost zápisu svěřenských fondů do evidence a další zajímavé novinky z legislativy v aktuálním newsletteru.

file ico
Newsletter: Jak na zahálčivé zaměstnance (PDF, 122 kB)

O překvapivém rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR informuje naše klienty Mgr. Lenka Droscová a Mgr. Tereza Čopáková.

file ico
Newsletter 3/2017 (PDF, 199 kB)

Povinnost evidence skutečných majitelů společností a další novinky z legislativy v aktuálním newsletteru.

file ico
Newsletter 2/2017 (PDF, 191 kB)

Jaké hrozí společnostem sankce za nezveřejnění smlouvy v registru smluv, změny v oblasti agenturního zaměstnávání a další novinky v aktuálním newsleteru

file ico
Newsletter_GDPR (PDF, 200 kB)
file ico
Newsletter 1/2017 (PDF, 187 kB)

Účast zástupců zaměstnanců v dozorčích radách je znovu povinná.

file ico
Newsletter 3/2016 (PDF, 368 kB)

Evidence skutečných majitelů od 1. 1. 2018 a legislativní novinky třetího čtvrtletí 2016.

file ico
Newsletter 2/2016 (PDF, 237 kB)

Ochrana obchodního tajemství podle EU a legislativní novinky za druhé čtvrtletí 2016

file ico
Newsletter: Zásadní změny v trestní odpovědnosti právnických osob (PDF, 189 kB)

Dne 1. 12. 2016 nabyde účinnosti dlouho diskutovaná novela zákona č. 418/2011 sb., o trestní odpovědnosti právnických osob, která přináší zásadní změny do stávající právní úpravy trestní odpovědnosti právnických osob.

file ico
Newsletter: Revoluce v právu ochrany osobních údajů bude v roce 2018 (PDF, 195 kB)

V květnu 2016 bylo v Úředním věstníku Evropské unie zveřejněno tzv. obecné nařízení o ochraně osobních údajů. Toto nařízení představuje největší změnu v oblasti práva na ochranu osobních údajů za posledních 20 let.

file ico
Newsletter: Konference o regulaci venkovní reklamy (PDF, 89 kB)

ŘANDA HAVEL LEGAL se stala partnerem konference s tématem regulace venkovní reklamy, která se koná 9.6.2016 v Hotelu Barceló na Praze 4.

file ico
Newsletter: Jste akciovou společností s listinnými akciemi a ucházíte se o veřejné zakázky? Měli byste zbystřit. (PDF, 48 kB)

Dne 1. 10. 2016 nabude účinnosti nový zákon o zadávání veřejných zakázek. Nově má mimo jiné platit, že zadavatel bude povinen vyloučit ze zadávacího řízení každou českou akciovou společnost, která má jiné než zaknihované akcie.

file ico
Newsletter 1/2016 (PDF, 208 kB)

Za jaké úrazy na pracovních cestách zaplatí zaměstnavatel?

file ico
Newsletter: Omezení ÚOHS při provádění místních šetření (PDF, 204 kB)

Dne 17. února 2016 byl zveřejněn nález Ústavního soudu ve věci tzv. kartelu pekáren. Může zlepšit pozici společností při místním šetření ze strany ÚOHS.

file ico
Newsletter: Nové povinnosti pro podnikatele od 1. února 2016 (PDF, 52 kB)

Z novely zákona o ochraně spotřebitele vyplývají nové povinnosti podnikatelů vůči spotřebitelům.

file ico
Newsletter: Pracujete již na zprávě o vztazích? (PDF, 196 kB)

S ohledem na blížící se termín pro vypracování zprávy o vztazích a časovou náročnost její přípravy doporučujeme zahájit její přípravu co nejdříve.


file ico
Newsletter: Právo zaměstnavatele kontrolovat soukromé zprávy svých zaměstnanců (PDF, 197 kB)

Evropský soud pro lidská práva („ESLP“) vydal dne 12. ledna 2016 rozhodnutí votázce monitorování soukromé komunikace zaměstnance ze strany jeho zaměstnavatele (Bărbulescu proti Rumunsku, stížnost č. 61496/08)

file ico
Newsletter 4/2015 (PDF, 232 kB)

V Poslanecké sněmovně prošel prvním čtením vládní návrh zákona o zadávání veřejných zakázek, který má sjednotit právní úpravu zadávání veřejných zakázek a koncesních smluv a nahradit tak současný zákon o veřejných zakázkách a zákon o koncesních smlouvách a koncesním řízení.

file ico
Newsletter: Přijetí reformního balíčku známkového práva (PDF, 50 kB)

Dne 15. prosince 2015 schválil Evropský parlament ve druhém čtení doposud největší reformu evropského známkového práva, tzv. reformní balíček.

file ico
Newsletter: Zásadní výkladová změna pravidel jednání vůči zaměstnancům (PDF, 197 kB)

Nejvyšší soud České republiky vydal rozhodnutí v otázce jednání statutárního orgánu právnické osoby vůči jejím zaměstnancům - vyložil tím některá nejasná ustanovení nového občanského zákoníku.

file ico
Newsletter ŘANDA HAVEL LEGAL 3/2015 (PDF, 282 kB)

Lze se bránit insolvenční šikaně?

file ico
Newsletter: Konec volného předávání osobních údajů do USA na základě programu Safe Harbor (PDF, 200 kB)

Soudní dvůr rozhodl o neplatnosti rozhodnutí Komise o tzv. programu Safe Harbor.

file ico
Newsletter: Přelomové stanovisko k předávání osobních údajů do USA (PDF, 198 kB)

Stanovisko generálního advokáta Soudního dvora Evropské unie ze dne 23. září 2015 může vyústit v tendenci přezkoumávat a omezovat předávání osobních údajů z Evropy do USA.

file ico
Newsletter: Chystané změny v agenturním zaměstnávání (PDF, 201 kB)

Zásadní změny v agenturním zaměstnávání nás pravděpodobně čekají již od nového roku

file ico
Newsletter ŘANDA HAVEL LEGAL 2/2015 (PDF, 227 kB)

Notáři na počkání provádějí zápisy do obchodního rejstříku.

file ico
Newsletter: Jste připraveni na valnou hromadu? (PDF, 196 kB)

Konání výročních valných hromad společností a povinnosti s tím spojené.

file ico
Newsletter ŘANDA HAVEL LEGAL 1/2015 (PDF, 219 kB)

Lze uzavřít písemnou smlouvu prostřednictvím e-mailu?

file ico
Newsletter: Nové náležitosti zprávy o vztazích (PDF, 174 kB)

Zpráva o vztazích za rok 2014 se bude letos poprvé řídit novými pravidly, která přinesla rekodifikace soukromého práva.

file ico
Newsletter: Další omezení plateb v hotovosti (PDF, 195 kB)

Dne 1. prosince 2014 nabyl účinnosti zákon č. 261/2014 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti finančního trhu

file ico
Newsletter: Nové povinnosti při evidenci a hlášení pracovních úrazů (PDF, 235 kB)

Změna ve způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu

file ico
Newsletter: Zásadní soudní rozhodnutí (PDF, 158 kB)

Nejasnost ohledně formy plné moci vyřešena

file ico
Newsletter ŘANDA HAVEL LEGAL 4/2014 (PDF, 210 kB)

​​Novelizace nového občanského zákoníku

file ico
Newsletter ŘANDA HAVEL LEGAL 2/2014 (PDF, 48 kB)

​Nelegální práce a zaměstnávání cizinců

file ico
Newsletter ŘANDA HAVEL LEGAL 1/2014 (PDF, 398 kB)

Nové směrnice o veřejných zakázkách

file ico
Newsletter ŘANDA HAVEL LEGAL 4/2013 (PDF, 904 kB)
Obchodní rejstřík od 1. ledna 2014 
file ico
Newsletter ŘANDA HAVEL LEGAL 3/2013 (PDF, 314 kB)

Transparentnost akciových společností

file ico
Newsletter ŘANDA HAVEL LEGAL 2/2013 (PDF, 316 kB)

Nabytí nemovitosti od "nevlastníka"

file ico
Newsletter ŘANDA HAVEL LEGAL 1/2013 (PDF, 818 kB)

Ochrana hospodářské soutěže

file ico
Newsletter ŘANDA HAVEL LEGAL 2012 (PDF, 822 kB)

​Opatrně s konkurenčními doložkami

Rekodifikační newsletter
file ico
Newsletter ŘANDA HAVEL LEGAL 9/2013 (PDF, 902 kB)

Katastr nemovitostí a veřejné rejstříky

file ico
Newsletter ŘANDA HAVEL LEGAL 8/2013 (PDF, 908 kB)

Obchodní závod; Převody podílů

file ico
Newsletter ŘANDA HAVEL LEGAL 7/2013 (PDF, 913 kB)

Odpovědnost statutárních orgánů

file ico
Newsletter ŘANDA HAVEL LEGAL 6/2013 (PDF, 929 kB)

Smluvní pokuta, náhrada škody

file ico
Newsletter ŘANDA HAVEL LEGAL 4/2013 (PDF, 315 kB)

Zajištění dluhů

file ico
Newsletter ŘANDA HAVEL LEGAL 3/2013 (PDF, 316 kB)

Obchodní podmínky, kupní smlouva

file ico
Newsletter ŘANDA HAVEL LEGAL 2/2013 (PDF, 302 kB)

Společnost s ručením omezeným

file ico
Newsletter ŘANDA HAVEL LEGAL 1/2013 (PDF, 307 kB)

Akciová společnost