Zpět nahoru

Mgr. Alois Šatava působí v advokátní kanceláři act Řanda Havel Legal jako společník, v advokacii je činný od roku 2003.  

Alois Šatava ukončil studium na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze v roce 2003. V roce 2002 absolvoval studijní pobyt na Jönköping International Business School ve Švédsku se zaměřením na obchod, marketing a elektronické komunikace. Před nástupem do act Řanda Havel Legal pracoval v předních českých advokátních kancelářích. Během své praxe získal značné zkušenosti zejména v oborech obchodního práva, fúzí a akvizic, insolvenčního práva, finančního a bankovního práva a práva cenných papírů. Alois Šatava je jako advokát doporučován přední mezinárodní ratingovou agenturou The Legal 500, hovoří plynně anglicky.

Alois Šatava poskytuje poradenství kupujícím a prodávajícím v rámci rozsáhlých mezinárodních akvizic a prodejů společností podnikajících v různých oblastech průmyslu a služeb včetně akvizičního financování transakcí a post-akvizičních restrukturalizací. Alois Šatava má rovněž zkušenosti s transakcemi private equity. Alois Šatava se také zabývá poskytováním právního poradenství v oblasti energetiky a dodávek technologických celků a zařízení. Účastnil se řady mezinárodních projektů v oblasti syndikovaného úvěrování a dluhopisového financování, a to jak na straně dlužníků, tak na straně předních světových finančních institucí jako věřitelů. Alois Šatava je členem teamu připravujícího klienty na nové obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

Ve své praxi se zaměřuje na:
Fúze a akvizice
Korporátní právo
Cenné papíry
Bankovnictví a finance
Insolvence
Energetika
GDPR
Privátní právní služby a svěřenské fondy