Zpět nahoru

Korporátní právo

act Řanda Havel Legal zabezpečuje kompletní právní servis v oblasti korporátního práva zejména při zakládání, správě a vedení obchodních korporací bez rozdílu právní formy. Zajišťujeme organizaci a řízení valných hromad, provádění změn ve společnostech, orgánech, společenských smlouvách a stanovách, zajišťujeme změny základního kapitálu, jakékoli formy přeměny společností, likvidace společností a další (ať už strategické či běžné) operace v souvislosti s fungováním společností. Act Řanda Havel Legal má rozsáhlé zkušenosti v oblasti koncernového práva. Připravujeme smlouvy mezi spřízněnými osobami se zohledněním všech specifik, která případně právní řád na smlouvy v rámci koncernu může klást.

act Řanda Havel Legal v oblasti korporátního práva zejména:

 • zakládá obchodní společnosti a družstva;

 • vyhotovuje a obstarává veškeré dokumenty, rejstříkové zápisy, podnikatelská oprávnění, koncese, licence a jakékoliv další formální požadavky vyžadované při vzniku, správě a změně společností;

 • připravuje a vyjednává dohody mezi společníky a akcionáři;

 • navrhuje a realizuje corporate governance společností;

 • poskytuje poradenství ve vztazích mezi mateřskými a dceřinými společnostmi a v koncernových záležitostech;

 • připravuje a posuzuje zprávy o vztazích, zprávy o podnikatelské činnosti, výroční zprávy, smlouvy o výkonu funkce apod.;

 • zajišťuje svolání a správný průběh valných hromad obchodních společností;

 • zastupuje klienty na valných hromadách;

 • realizuje zvýšení či snížení základního kapitálu, přeměnu společností, změnu druhu nebo podoby akcií, listace či delistace akcií, vytěsnění minoritních akcionářů, nabídky převzetí a další operace;

 • poskytuje právní služby v souvislosti s likvidacemi společností;

 • řeší korporátní otázky s mezinárodním prvkem (změna sídla společnosti, přeshraniční fúze, prodeje podílů ve společnosti nebo závodů do zahraničí aj.).

Prestižní mezinárodní ratingová agentura The Legal 500: Europe, Middle East & Africa zařadila act Řanda Havel Legal do svého žebříčku pro rok 2023 v oblasti korporátního práva. Mezinárodní publikace Legal 500 každoročně mapuje advokátní kanceláře z celého světa a její data v elektronické podobě využívají 4 miliony čtenářů a 2,5 milionů firem.

act Řanda Havel Legal je ve firemním žebříčku Právnická firma roku 2022 společnosti EPRAVO.CZ doporučována pro oblast práva obchodních společností. V této tradiční profesní soutěži o držitelích ocenění rozhoduje nezávislá skupina hodnotitelů z řad firem a institucí čítající 250 respondentů a dále pak pořádající společnost EPRAVO.CZ, jako nezávislý subjekt dlouhodobě monitorující činnost právníků v České republice.


Korporátní právo