act lega
Close
Zpět nahoru

Insolvence

ŘANDA HAVEL LEGAL nabízí významné zkušenosti v zastupování klientů v insolvenčním řízení jak na straně věřitele, tak na straně dlužníka. Analyzujeme finanční situaci klientů z hlediska insolvenčního zákona a  navrhujeme vhodný způsob řešení. Máme mnohaleté praktické zkušenosti s řešením úpadku formou reorganizace. Poskytujeme právní služby při vymáhání náhrady škody nebo jiné újmy způsobené nepodáním insolvenčního návrhu případně podáním neoprávněného insolvenčního návrhu. Zastupujeme klienty rovněž v řízeních, která souvisí s trestněprávní odpovědností osob z porušení povinností v rámci insolvenčního řízení.

ŘANDA HAVEL LEGAL v oblasti insolvence zejména:

  • připravuje insolvenční návrhy, přihlášky pohledávek, návrhy na povolení reorganizace;
  • poskytuje poradenství u povinností klientů a postavení statutárních orgánů v situaci úpadku či hrozícího úpadku;
  • zastupuje klienty v incidenčních sporech;
  • poskytuje právní služby v souvislosti s reorganizací dlužníků;
  • provádí dohled nad činností insolvenčního správce;  
  • poskytuje poradenství v souvislosti s nabýváním majetku z majetkových podstat dlužníků v rámci konkursu;
  • poskytuje poradenství v trestněprávní problematice související s insolvenčním řízením.
Insolvence