Zpět nahoru

Mgr. Ladislav Peterka působí v advokátní kanceláři act Řanda Havel Legal jako partner.

Ladislav Peterka ukončil studium na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze v roce 2006. 

Pravidelně zastupuje domácí i zahraniční klienty v soudních a správních řízeních, v rozhodčích řízeních včetně těch mezinárodních i v alternativních formách řešení sporů. Rovněž poskytuje právní služby v oblasti úpadkového práva a zastupuje klienty – jak dlužníky, tak i věřitele – v insolvenčních řízeních. Ladislav Peterka radí zadavatelům v souvislosti se zadávacím řízením a řízením o námitkách.

Má také významné zkušenosti v oblasti veřejného smluvního práva, PPP projektů a veřejné podpory, práva nemovitostí a práva duševního vlastnictví. Ladislav Peterka je jako advokát doporučován přední mezinárodní ratingovou agenturou The Legal 500, hovoří plynně anglicky.

Ve své praxi se zaměřuje na:
Nemovitosti a development
Právo duševního vlastnictví
Spory a jejich řešení
Insolvence