Zpět nahoru

Energetika

act Řanda Havel Legal jako jedna z mála českých advokátních kanceláří poskytuje dlouhodobě a pravidelně kompletní právní služby ve všech segmentech energetického trhu včetně výstavby energetických celků pro výrobu či zpracování elektřiny, tepla a plynu a energetického využití odpadů (viz sekce Investiční celky).

Právníci act Řanda Havel Legal měli příležitost získat své rozsáhlé odborné znalosti a právní zkušenosti při různorodých transakcích spojených s energetikou, kdy úspěšně dokončili desítky projektů.

act Řanda Havel Legal v oblasti energetiky zejména:

  • zajišťuje regulatorní záležitosti včetně zastupování před Energetickým regulačním úřadem, získání potřebných souhlasů či povolení a ošetření postupů našich klientů s ohledem na regulaci;

  • připravuje, posuzuje a dojednává smlouvy v oblasti výroby a distribuce energií a další smlouvy uzavírané mezi účastníky energetického trhu, tj. zejména výrobci či zpracovateli energií, provozovateli přenosových, přepravních, distribučních a jiných rozvodných soustav a zařízení a konečnými uživateli;

  • poskytuje právní služby v oblasti komplexních dodávek investičních celků „na zelené louce“ nebo převzetí a rekonstrukce již existujících energetických zařízení (viz sekce Investiční celky);

  • při financování energetických projektů uplatňuje naše znalosti v oblasti bankovnictví, finančních instrumentů a zajišťovacích prostředků; dbáme na to, aby podmínky financování byly úzce navázány na smlouvy, jejichž prostřednictvím se energetické projekty realizují;

  • zastupuje při akvizicích společností či závodů aktivních v oblasti energetiky, při jejich restrukturalizacích, zakládání joint-venture podniků a  obdobných transakcích v energetickém segmentu, kde uplatňujeme naše mnohaleté odborné znalosti energetického odvětví;

  • poskytuje právní služby v oblasti ochrany duševního a průmyslového vlastnictví ve vztahu k technickým řešením v energetice; připravuje licenční smlouvy k předmětům duševního a průmyslového vlastnictví či know-how, registraci ochranných známek, patentů, užitných vzorů apod. u  příslušných úřadů v ČR i v zahraničí;

  • zastupuje klienty ve sporech v odvětví energetiky včetně české a mezinárodní arbitráže; v případě mezinárodní arbitráže zajišťuje spolupráci s advokátními kancelářemi v zahraničí, je-li sídlo rozhodčího soudu v zahraničí či řídí-li se spor cizím právním řádem.

Prestižní mezinárodní ratingová agentura The Legal 500: Europe, Middle East & Africa zařadila act Řanda Havel Legal do svého žebříčku pro rok 2023 v oblasti energetiky. Mezinárodní publikace Legal 500 každoročně mapuje advokátní kanceláře z celého světa a její data v elektronické podobě využívají 4 miliony čtenářů a 2,5 milionů firem.

Advokátní kancelář act Řanda Havel Legal se v roce 2021 stala již podruhé Právnickou firmou roku v kategorii Energetika a energetické projekty v prestižním hodnocení advokátních kanceláří společnosti EPRAVO.CZ.

V této tradiční profesní soutěži o držitelích ocenění rozhoduje nezávislá skupina hodnotitelů z řad firem a institucí čítající 250 respondentů a dále pak pořádající společnost EPRAVO.CZ, jako nezávislý subjekt dlouhodobě monitorující činnost právníků v České republice.

Advokátní kancelář act Řanda Havel Legal byla prestižní ratingovou společností Chambers & Partners zařazena mezi uznávané české advokátní kanceláře se zaměřením na oblast energetiky. Chambers & Partners vydávají, na základě nezávislých hodnocení a komentářů, světoznámou ročenku Chambers Guide, která hodnotí kvalitu právní práce advokátních kanceláří ve 175 zemích z hlediska jejich odbornosti a kvality služeb. Hodnotící parametry zahrnují odbornou právní znalost, profesionální vystupování, kvalitu zákaznického servisu, obchodní inteligenci, svědomitost, nasazení a další charakteristiky nejvíce oceňované klienty.

Mezinárodní ratingová publikace IFLR1000 zařadila opět act Řanda Havel Legal mezi významné advokátní kanceláře v oblasti energetiky. IFLR1000 provádí nezávislý celosvětový průzkum trhu právních služeb v segmentu finančního práva a identifikuje vedoucí advokátní kanceláře v jednotlivých zemích a právních oblastech.


Energetika