Zpět nahoru

Investiční celky

act Řanda Havel Legal se pod vedením společníka Jana Havla významně specializuje na oblast výstavby a vývozu investičních celků na výrobu a  zpracování elektřiny, tepla, plynu a energetického využívání odpadů. Jan Havel se jako právní poradce účastnil více než 80 komplexních investičních a  developerských projektů v energetice včetně jaderné energetiky v Evropě, Americe a Asii.

act Řanda Havel Legal v oblasti výstavby a vývozu investičních celků zejména:

  • zpracovává tendrovou dokumentaci, smlouvy, bankovní záruky, koordinaci s  požadavky technickými, obchodními a daňovými; zajišťuje soulad tendrové dokumentace s požadavky zákona o veřejných zakázkách při zohlednění případných aspektů veřejné podpory;

  • připravuje předsmluvní dokumenty pro zajištění dodavatelů kritických částí EPC projektů včetně dopisů o záměru (Letter of Intent), dopisů o výběru uchazeče (Letter of Award), rezervačních smluv na výrobní kapacity, cenových eskalačních podmínek a doložek a dalších dokumentů zajišťujících pozici našich klientů před uzavřením finální smlouvy;

  • připravuje EPC kontrakty z pohledu investora a vyjednávání s EPC dodavateli, poskytuje poradenství v oblasti zamezení dvojího zdanění, stálých provozoven, optimálního modelu pojištění projektu, opčních doložek, zajištění plateb smluvní ceny a poskytování licencí pro know-how a duševní vlastnictví k dodávkám, které jsou předmětem EPC projektů; naši právníci jsou špičkoví odborníci v oblasti EPC kontraktů u projektů „na zelené louce“ nebo u projektů převzetí a rekonstrukce již existujících zařízení;

  • sjednává smlouvy s dodavateli tzv. „vyšších dodávek“; z pohledu EPC dodavatelů a jejich dalších subdodavatelů zajišťuje revizi návrhů EPC kontraktů a odpovídajících návrhů subdodavatelských smluv s dodavateli tzv. „vyšších dodávek“;

  • poskytuje právní služby v oblasti financování projektů a zajištění pohledávek z financování; připravuje a posuzuje návrhy bankovních záruk za zálohové platby (Advance Payment Bank Guarantee), bankovních záruk za dobré provedení díla (Performance Bond), bankovních záruk za záruční dobu (Warranty Bond), dokumentárních akreditivů (Letter of Credit) a smluv o úvěrech; zajišťuje úzké navázání finančních instrumentů na podmínky konkrétního EPC kontraktu;

  • poskytuje kompletní služby v oblasti ochrany práv k nehmotným statkům při sjednání licence na ochrannou známku či patentovaný vynález, při přípravě a  vyjednání smlouvy o poskytnutí know-how nebo plánování a vytvoření systému ochrany nepatentovaného know-how včetně registrace nehmotných statků u příslušných úřadů pro ochranu duševního a průmyslového vlastnictví;

  • poskytuje poradenství v oblasti pojištění projektu, zejména stavebně-montážního pojištění proti všem rizikům (CAR/EAR Insurance), stanovení podmínek pro pojistná krytí dodavatelů a jejich subdodavatelů zahrnující pojištění výroby, dopravy, pojištění odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám a jejich spoluúčasti na stavebně-montážním pojištění;

  • poskytuje právní služby za účelem zamezení dvojího zdanění; pro zahraniční projekty poskytuje poradenství dodavatelům ohledně založení a vedení stálých provozoven v místě realizace projektu; jedná se o koordinaci a supervizi místních právních kanceláří pověřených založením a registrací stálé provozovny v zahraničí; poskytuje právní služby za účelem zajištění co nejnižších srážek záloh na budoucí daň z příjmu právnických osob v zahraničí (withholding) z plateb smluvní ceny za účelem minimalizace dopadů do cash-flow projektu; poskytuje poradenství za účelem minimalizace daňových rizik při rozdělení kompletního kontraktu na zahraniční dodávky zboží a služeb (off shore) a lokální dodávky zboží a služeb (on shore) a při přípravě souvisejících, křížově provázaných smluv;

  • zastupuje klienty ve sporech týkajících se investičních celků; v oblasti investičních celků mají naši právníci bohaté zkušenosti s řešením sporů v  českém i mezinárodním prostředí; při řešení mezinárodních sporů prostřednictvím rozhodčího řízení vedeného v zahraničí je součástí našich služeb spolupráce s  advokátními kancelářemi v místě rozhodčího soudu.

Advokátní kancelář act Řanda Havel Legal byla prestižní ratingovou společností Chambers & Partners zařazena mezi uznávané české advokátní kanceláře se zaměřením na oblasti projektů a energetiky. Chambers & Partners vydávají, na základě nezávislých hodnocení a komentářů, světoznámou ročenku Chambers Guide, která hodnotí kvalitu právní práce advokátních kanceláří ve 175 zemích z  hlediska jejich odbornosti a kvality služeb. Hodnotící parametry zahrnují odbornou právní znalost, profesionální vystupování, kvalitu zákaznického servisu, obchodní inteligenci, svědomitost, nasazení a další charakteristiky nejvíce oceňované klienty.

Mezinárodní ratingová publikace IFLR1000 zařadila opět act Řanda Havel Legal mezi významné advokátní kanceláře v oblasti energetiky a infrastruktury. IFLR1000 provádí nezávislý celosvětový průzkum trhu právních služeb v segmentu finančního práva a identifikuje vedoucí advokátní kanceláře v jednotlivých zemích a právních oblastech.

Investiční celky