Zpět nahoru

Fúze a akvizice

Právníci act Řanda Havel Legal mají bohaté zkušenosti s poskytováním právních služeb při navrhování struktury a realizaci transakcí v oblasti akvizic či prodejů majetkových účastí, závodů či jejich částí nebo jinak definovaných transakcí, jejichž účelem je změna vlastníka identifikovaného majetku společností či fyzických osob. Praxe týmu act Řanda Havel Legal zahrnuje privatizace a transakce v oblasti private equity a venture capital. Dlouhodobě a pravidelně zastupujeme klienty při nabytí a prodeji akcií či podílů, při převodech závodů či jejich částí, převodech identifikovaných aktiv a pasiv, při sloučení, splynutí, rozdělení nebo jiných formách přeměn společností, zakládání společných podniků (joint-venture), při komplexních restrukturalizacích apod. Poskytujeme poradenství společnostem s akciemi kótovanými na regulovaných trzích v otázkách spojených s  regulací transakcí s kótovanými akciemi, včetně nabídek převzetí.
Tyto právní služby zajišťujeme v různých odvětvích průmyslu jako např. energetiky, stavebnictví, ocelářství, hutnictví, chemie, gumárenství, farmacie, těžařství, výroby elektrických spotřebičů, výroby automobilových dílů apod. Běžně po právní stránce zajišťujeme akvizice a prodeje fotovoltaických elektráren. Naše zkušenosti zahrnují transakce i v neprůmyslových odvětvích jako např. telekomunikace, technologie, média, pojišťovnictví, cestovní ruch, doprava, reklamní služby apod.  

act Řanda Havel Legal v oblasti fúzí a akvizic zejména:

  • v případě prodeje: zajišťuje detailní předtransakční prověrky předmětu prodeje (vendor due diligence) zaměřené na identifikaci potenciálních rizik, které mohou snižovat cenu předmětu prodeje či představovat riziko potenciální odpovědnosti za jeho vady; doporučení vhodné formy a struktury transakce i s  ohledem na skutečnosti zjištěné při předtransakční prověrce ve spojení s  finančními a daňovými poradci;

  • v případě akvizice: zajišťuje právní prověrky předmětu koupě (due diligence) a zpracování zprávy o výsledcích prověrky, v níž se identifikují zjištěná rizika a skutečnosti významné pro zhodnocení transakce a pro rozhodnutí, zda transakci realizovat; ve zprávě zohledňujeme skutečnosti relevantní pro další úspěšný provoz společnosti nebo podniku či jiné specifické záměry klienta s investicí;

  • připravuje, posuzuje a vyjednává veškerou právní dokumentaci potřebnou pro kompletní realizaci transakce a jejího cíle; dokumentace zahrnuje dokumenty, které si strany vyměňují před podpisem závazné dokumentace (nabídkové dopisy, dopisy o záměru, dohody o utajení apod.), samotné převodní smlouvy, veškeré korporátní dokumenty jako podklady pro realizaci přeměn, potřebné souhlasy valných hromad, společníků či statutárních orgánů a dozorčích rad s transakcí či některými jejími dílčími kroky, právní dokumentaci pro zajištění financování apod.

Mezinárodní ratingová publikace IFLR1000 zařadila opět act Řanda Havel Legal mezi významné advokátní kanceláře v oblasti fúzí a akvizic. IFLR1000 provádí nezávislý celosvětový průzkum trhu právních služeb v segmentu finančního práva a identifikuje vedoucí advokátní kanceláře v  jednotlivých zemích a právních oblastech.

Prestižní mezinárodní ratingová agentura The Legal 500: Europe, Middle East & Africa zařadila act Řanda Havel Legal do svého žebříčku pro rok 2023 v oblastech fúzí a akvizic. Mezinárodní publikace Legal 500 každoročně mapuje advokátní kanceláře z celého světa a její data v elektronické podobě využívají 4 miliony čtenářů a 2,5 milionů firem.

act Řanda Havel Legal je ve firemním žebříčku Právnická firma roku 2022 společnosti EPRAVO.CZ  doporučována pro oblast fúzí a akvizic. V této tradiční profesní soutěži o držitelích ocenění rozhoduje nezávislá skupina hodnotitelů z řad firem a institucí čítající 250 respondentů a dále pak pořádající společnost EPRAVO.CZ, jako nezávislý subjekt dlouhodobě monitorující činnost právníků v České republice.

Fúze a akvizice