Zpět nahoru

Insolvence

act Řanda Havel Legal nabízí významné zkušenosti v zastupování klientů v insolvenčním řízení jak na straně věřitele, tak na straně dlužníka. Analyzujeme finanční situaci klientů z hlediska insolvenčního zákona a  navrhujeme vhodný způsob řešení. Máme mnohaleté praktické zkušenosti s řešením úpadku formou reorganizace. Poskytujeme právní služby při vymáhání náhrady škody nebo jiné újmy způsobené nepodáním insolvenčního návrhu případně podáním neoprávněného insolvenčního návrhu. Zastupujeme klienty rovněž v řízeních, která souvisí s trestněprávní odpovědností osob z porušení povinností v rámci insolvenčního řízení.

act Řanda Havel Legal v oblasti insolvence zejména:

  • připravuje insolvenční návrhy, přihlášky pohledávek, návrhy na povolení reorganizace;

  • poskytuje poradenství u povinností klientů a postavení statutárních orgánů v situaci úpadku či hrozícího úpadku;

  • zastupuje klienty v incidenčních sporech;

  • poskytuje právní služby v souvislosti s reorganizací dlužníků;

  • provádí dohled nad činností insolvenčního správce;  

  • poskytuje poradenství v souvislosti s nabýváním majetku z majetkových podstat dlužníků v rámci konkursu;

  • poskytuje poradenství v trestněprávní problematice související s insolvenčním řízením.

act Řanda Havel Legal je ve firemním žebříčku Právnická firma roku 2022 společnosti EPRAVO.CZ velmi doporučována pro oblast restrukturalizací a insolvencí. V této tradiční profesní soutěži o držitelích ocenění rozhoduje nezávislá skupina hodnotitelů z řad firem a institucí čítající 250 respondentů a dále pak pořádající společnost EPRAVO.CZ, jako nezávislý subjekt dlouhodobě monitorující činnost právníků v České republice.

Insolvence