Zpět nahoru

Osobní údaje

act Řanda Havel Legal poskytuje kompletní poradenství v oblasti práva ochrany osobních údajů. Naši právníci mají rozsáhlé znalosti problematiky na národní i  evropské úrovni a bohaté zkušenosti s jednáním před Úřadem pro ochranu osobních údajů a zastupováním klientů při kontrolách a správních řízeních prováděných tímto úřadem.

act Řanda Havel Legal poskytuje právní služby při zpracování osobních údajů v běžném prostředí průmyslu a služeb, v podnikání v platebních a  kartových systémech, v prostředí informačních technologií a internetu zejména v souvislosti s vytvářením databází a jejich následným využíváním pro běžný provoz či pro marketingové účely. Poskytujeme poradenství k outsourcingu uvedených činností na třetí subjekty s důrazem na jejich garance souladu prováděného zpracování s požadavky zákona.

act Řanda Havel Legal v oblasti ochrany osobních údajů zejména:

  • poskytuje poradenství před zahájením zpracování osobních údajů, vypracování konceptu ochrany osobních údajů z právního hlediska;

  • zajišťuje registraci správců osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů;

  • poskytuje poradenství při zpracování osobních údajů;

  • poskytuje poradenství při plnění informační a poučovací povinnosti vůči subjektům údajů;

  • připravuje smlouvy o zpracování osobních údajů a další dokumentaci zahrnující zejména interní organizační směrnice stanovící povinnosti při ochraně osobních údajů v rámci podniků, úřadů státní správy či samosprávy či jiných organizací a institucí;

  • poskytuje poradenství při předávání osobních údajů do zahraničí;

  • zastupuje před Úřadem pro ochranu osobních údajů při kontrolách a ve správních řízeních;

  • zastupuje ve správním soudnictví v návaznosti na rozhodnutí (zejména sankční) vydaná Úřadem pro ochranu osobních údajů;

  • zastupuje v rámci občanskoprávních sporů na ochranu osobnosti.

Osobní údaje