Zpět nahoru
29. 5. 2015
ŘANDA HAVEL LEGAL vystoupila na konferenci o veřejných zakázkách

Zástupce ŘANDA HAVEL LEGAL přednášel na brněnské konferenci "Veřejné zakázky a PPP projekty".

Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity a Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky za účasti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže pořádaly již třetí ročník mezinárodní vědecké konference zaměřené na problémy aplikační praxe veřejných zakázek a PPP projektů.

Člen advokátního týmu ŘANDA HAVEL LEGAL, JUDr. Csaba Csorba, vystoupil s přednáškou na téma "Kvalifikace a její prokazování - zohlednění praxe a změn v roce2015". Přednáška byla zaměřena na poslední změny právní úpravy kvalifikačních předpokladů, na dopad novely č. 40/2015 Sb., a zejména na rozhodovací praxi Evropského soudního dvora a Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže k problematice kvalifikace zahraničních uchazečů a koncernů. Účastníci konference byli rovněž obeznámeni s aktuálně připravovaným novým zákonem o veřejných zakázkách.


program konference na serveru Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně