Zpět nahoru
23. 11. 2021
Jan Havel opět vystoupil na konferenci All for Power

Mgr. Ing. Jan Havel, partner act Řanda Havel Legal, se účastnil 15. mezinárodní odborné konference a výstavy zaměřené na energetické investiční celky all for power 2021. Jan vystoupil v rámci bloku věnovanému investičním plánům na modernizaci klasické energetiky a teplárenství s přednáškou o BAT a BREF pro velká spalovací zařízení (VSZ). Dále hovořil o přezkumu integrovaných povolení na základě Rozhodnutí Komise o Závěrech BAT pro VSZ a také o právních podmínkách udělení výjimky z BAT.

Konference se konala 15. a 16.11.2021 v hotelu Clarion Congress Hotel Prague, kde více než 40 přednášejících odborníků hovořilo na témata spojená s energetickými investičními celky. Blíže se zaměřili například na jaderné i klasické elektrárny, teplárny, na vývoj česko-slovenské energetiky v celosvětovém kontextu nebo export investičních celků.


O konferenci All for Power

novinky_jha_konferenceafp_2.jpg
Jan Havel na konferenci All for Power