Zpět nahoru

Pracovní právo

act Řanda Havel Legal poskytuje všestranné právní služby v oblasti pracovního práva. Připravujeme standardní (vzorovou) pracovněprávní dokumentaci a vyjednáváme smlouvy se specifickými podmínkami, jako jsou například manažerské smlouvy. Podílíme se na tvorbě vnitřních pracovněprávních předpisů včetně mzdových řádů a jiných předpisů o odměňování. Vypracováváme návrhy kolektivních smluv podnikových i vyššího stupně a zastupujeme naše klienty při jednáních se zástupci odborových organizací či jinými představiteli zaměstnanců.

act Řanda Havel Legalposkytuje poradenství při změnách či ukončení pracovněprávních vztahů či při převodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů v souvislosti s restrukturalizacemi zaměstnavatelů. Radíme v problematice náhrady škody, péče o zaměstnance a bezpečnosti a ochrany zdraví na pracovišti. Máme rozsáhlé zkušenosti v otázkách zaměstnávání cizinců a vysílání zaměstnanců k výkonu práce do zahraničí. Zastupujeme ve sporech z pracovněprávních vztahů.

act Řanda Havel Legal v oblasti pracovního práva zejména:

  • připravuje kompletní vzorovou či individuální pracovněprávní dokumentaci, pracovní smlouvy, manažerské smlouvy, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, vnitřní předpisy, mzdové a pracovní řády, dohody o hmotné odpovědnosti, výpovědi, dohody o skončení pracovního poměru, konkurenční doložky apod.;

  • provádí detailní pracovněprávní prověrky (due diligence) zaměřené na analýzu personální politiky a pracovněprávní dokumentace zaměstnavatele, na identifikaci potenciálních rizik a doporučení optimálního řešení;

  • provádí analýzu práv a povinností zaměstnavatele z pracovněprávních vztahů v jednotlivých případech včetně otázek odměňování, zajištění pracovních podmínek, rovného zacházení a zákazu diskriminace, zvláštních přístupů týkajících se chráněných skupin zaměstnanců apod.;

  • poskytuje poradenství při řešení souběhu pracovního poměru a výkonu funkce člena statutárního či jiného orgánu;

  • poskytuje poradenství při vysílání zaměstnanců na pracovní cesty, převádění a přeložení zaměstnanců či převodu práv a povinností zpracovněprávních vztahů vsouvislosti s restrukturalizacemi zaměstnavatelů;

  • posuzuje a připravuje kolektivní smlouvy, zastupuje zaměstnavatele při jednáních se zástupci odborových organizací či jinými představiteli zaměstnanců;

  • poskytuje poradenství při zaměstnávání cizinců a vysílání zaměstnanců k výkonu práce do zahraničí včetně zajištění všech služeb v souvislosti s regulatorními požadavky a plněním oznamovací povinnosti vůči státním orgánům;

  • poskytuje poradenství v otázkách skončení pracovněprávních vztahů, hromadného propouštění, neplatnosti rozvázání pracovního poměru, zákazu konkurence, odstupného atd.;

  • zastupuje klienty před soudy či jinými orgány ve sporech z pracovněprávních vztahů nebo v souvislosti s nimi, zejména ve sporech týkajících se skončení pracovního poměru a souvisejících nároků (odstupné, plnění z konkurenční doložky apod.).

act Řanda Havel Legal je prestižní ratingovou společností Chambers & Partners opakovaně zařazována mezi uznávané české advokátní kanceláře se zaměřením na oblast pracovního práva. Chambers & Partners vydávají, na základě nezávislých hodnocení a komentářů, světoznámou ročenku Chambers Guide, která hodnotí kvalitu právní práce advokátních kanceláří ve 175 zemích z hlediska jejich odbornosti a kvality služeb. Hodnotící parametry zahrnují odbornou právní znalost, profesionální vystupování, kvalitu zákaznického servisu, obchodní inteligenci, svědomitost, nasazení a další charakteristiky nejvíce oceňované klienty.

Prestižní mezinárodní ratingová agentura The Legal 500: Europe, Middle East &  Africa zařadila act Řanda Havel Legal do svého žebříčku pro rok 2023 v oblasti pracovní právo. Mezinárodní publikace Legal 500 každoročně mapuje advokátní kanceláře z celého světa a její data v elektronické podobě využívají 4 miliony čtenářů a 2,5 milionů firem.

act Řanda Havel Legal je ve firemním žebříčku Právnická firma roku 2022 společnosti EPRAVO.CZ velmi doporučována pro oblast pracovního práva. V roce 2019 se dokonce stala v této kategorii absolutním vítězem. V této tradiční profesní soutěži o držitelích ocenění rozhoduje nezávislá skupina hodnotitelů z řad firem a institucí čítající 250 respondentů a dále pak pořádající společnost EPRAVO.CZ, jako nezávislý subjekt dlouhodobě monitorující činnost právníků v České republice.

Pracovní právo