Zpět nahoru

Soutěžní právo a veřejná podpora

act Řanda Havel Legal poskytuje všestranné právní služby v oblasti soutěžního práva: schvalování spojení soutěžitelů včetně následného plnění podmínek, zákazu kartelových dohod a  zneužití dominantního postavení na trhu. Zastupujeme klienty v řízeních před soutěžními orgány ČR a EU. Státním orgánům, samosprávám a podnikatelům s  majetkovou účastí státu poskytuje act Řanda Havel Legal právní pomoc a poradenství při řešení otázek týkajících se veřejné podpory.

act Řanda Havel Legal v oblasti soutěžního práva zejména:

  • zastupuje klienty před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže a Evropskou komisí, zejména v souvislosti se schvalováním spojování soutěžitelů, otázkami zakázaných dohod a Leniency programu či zneužití dominantního postavení;

  • poskytuje právní poradenství jak pro veřejnoprávní subjekty (státní orgány, orgány samosprávy) a pro podnikatele (podniky s veřejnoprávní majetkovou účastí či soukromé podniky, které vstupují do smluvních vztahů s veřejnoprávními subjekty) při jejich záměrech a aktivitách z hlediska dodržování limitů a pravidel stanovených právními předpisy upravujícími veřejnou podporu;

  • poskytuje právní pomoc při dodržování administrativních povinností souvisejících s čerpáním veřejné podpory;

  • poskytuje poradenství v oblasti práva hospodářské soutěže ve specifických sektorech (např. energetika, telekomunikace, doprava, automobilový průmysl atd.) a to zejména tam, kde dochází k paralelní aplikaci soutěžního práva a sektorové regulace;

  • pomáhá klientům účinně se bránit proti zneužívání dominantního postavení či tržní síly nebo jiných typů porušení soutěžního práva ze strany jiných soutěžitelů;

  • analyzuje smluvní ujednání připravovaných transakcí, praktik, obchodních záměrů či distribučních modelů z hlediska jejich souladu s požadavky soutěžního práva;

  • poskytuje poradenství při ochraně trhu před domácím i zahraničním dumpingem.

Advokátní kancelář act Řanda Havel Legal byla prestižní ratingovou společností Chambers & Partners zařazena mezi uznávané české advokátní kanceláře se zaměřením na oblast soutěžního práva. Chambers & Partners vydávají, na základě nezávislých hodnocení a  komentářů, světoznámou ročenku Chambers Guide, která hodnotí kvalitu právní práce advokátních kanceláří ve 175 zemích z hlediska jejich odbornosti a  kvality služeb. Hodnotící parametry zahrnují odbornou právní znalost, profesionální vystupování, kvalitu zákaznického servisu, obchodní inteligenci, svědomitost, nasazení a další charakteristiky nejvíce oceňované klienty.

act Řanda Havel Legal je ve firemním žebříčku Právnická firma roku 2022 společnosti EPRAVO.CZ velmi doporučována pro oblast hospodářské soutěže. V této tradiční profesní soutěži o držitelích ocenění rozhoduje nezávislá skupina hodnotitelů z řad firem a institucí čítající 250 respondentů a dále pak pořádající společnost EPRAVO.CZ, jako nezávislý subjekt dlouhodobě monitorující činnost právníků v České republice.  


Soutěžní právo a veřejná podpora