act lega
Close
Zpět nahoru

Veřejné zakázky

ŘANDA HAVEL LEGAL poskytuje právní služby v oblasti veřejných zakázek jak klientům na straně zadavatelů veřejných zakázek, tak uchazečům o veřejné zakázky. Právníci ŘANDA HAVEL LEGAL zpracovávají podklady k zadávacím řízením všech druhů a vykonávají veškeré úkony v zadávacích a výběrových řízeních. Zkušenost ŘANDA HAVEL LEGAL v oblasti veřejných zakázek je dlouholetá a všestranná.

Vzhledem k vysoké odbornosti advokátů ŘANDA HAVEL LEGAL v uvedené oblasti a díky jejich spolupráci s předními specialisty je ŘANDA HAVEL LEGAL rovněž připravena zajistit odborná stanoviska k zadávání veřejných zakázek, zajistit kontrolu správnosti postupu zadavatelů i uchazečů, případně zastupovat klienty v řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže i ve správním soudnictví. Máme četné zkušenosti i v oblasti koncesních smluv, koncesního řízení a PPP (Public Private Partnership) projektů.

ŘANDA HAVEL LEGAL v oblasti práva veřejných zakázek zejména:

  • připravuje a organizuje zadávací řízení na veřejné zakázky a další typy výběrových řízení mimo režim zákona o veřejných zakázkách určených například pro veřejné zakázky malého rozsahu či zakázky realizované dle pravidel operačních programů EU;
  • připravuje kompletní zadávací a smluvní dokumentaci nezbytnou pro provedení zadávacího resp. výběrového řízení;
  • zastupuje uchazeče v průběhu zadávacího řízení včetně komplexní kontroly nabídek;
  • zastupuje klienty v rámci ochrany před porušováním pravidel při zadávání veřejných zakázek včetně zastupování klientů při vyřizování námitek nebo v řízeních o  přezkum úkonů zadavatele u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, případně před soudy v rámci přezkumu postupu správních orgánů;
  • zajišťuje odborné posudky a analýzy;
  • poskytuje jednorázová i pravidelná školení pro pracovníky zadavatelů i uchazečů o veřejné zakázky;
  • poskytuje poradenství veřejným i soukromým subjektům při přípravě a realizaci PPP projektů.
Veřejné zakázky