Zpět nahoru

Veřejné zakázky

act Řanda Havel Legal poskytuje právní služby v oblasti veřejných zakázek jak klientům na straně zadavatelů veřejných zakázek, tak uchazečům o veřejné zakázky. Právníci act Řanda Havel Legal zpracovávají podklady k zadávacím řízením všech druhů a vykonávají veškeré úkony v zadávacích a výběrových řízeních. Zkušenost act Řanda Havel Legalv oblasti veřejných zakázek je dlouholetá a všestranná.

Vzhledem k vysoké odbornosti advokátů act Řanda Havel Legal v uvedené oblasti a díky jejich spolupráci s předními specialisty je act Řanda Havel Legal rovněž připravena zajistit odborná stanoviska k zadávání veřejných zakázek, zajistit kontrolu správnosti postupu zadavatelů i uchazečů, případně zastupovat klienty v řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže i ve správním soudnictví. Máme četné zkušenosti i v oblasti koncesních smluv, koncesního řízení a PPP (Public Private Partnership) projektů.

act Řanda Havel Legal v oblasti práva veřejných zakázek zejména:

  • připravuje a organizuje zadávací řízení na veřejné zakázky a další typy výběrových řízení mimo režim zákona o veřejných zakázkách určených například pro veřejné zakázky malého rozsahu či zakázky realizované dle pravidel operačních programů EU;

  • připravuje kompletní zadávací a smluvní dokumentaci nezbytnou pro provedení zadávacího resp. výběrového řízení;

  • zastupuje uchazeče v průběhu zadávacího řízení včetně komplexní kontroly nabídek;

  • zastupuje klienty v rámci ochrany před porušováním pravidel při zadávání veřejných zakázek včetně zastupování klientů při vyřizování námitek nebo v řízeních o  přezkum úkonů zadavatele u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, případně před soudy v rámci přezkumu postupu správních orgánů;

  • zajišťuje odborné posudky a analýzy;

  • poskytuje jednorázová i pravidelná školení pro pracovníky zadavatelů i uchazečů o veřejné zakázky;

  • poskytuje poradenství veřejným i soukromým subjektům při přípravě a realizaci PPP projektů.

act Řanda Havel Legal je každoročně ve firemním žebříčku Právnická firma roku společnosti EPRAVO.CZ velmi doporučována nebo doporučována pro oblast veřejných zakázek. V této tradiční profesní soutěži o držitelích ocenění rozhoduje nezávislá skupina hodnotitelů z řad firem a institucí čítající 250 respondentů a dále pak pořádající společnost EPRAVO.CZ, jako nezávislý subjekt dlouhodobě monitorující činnost právníků v České republice.

Prestižní mezinárodní ratingová agentura The Legal 500: Europe, Middle East &  Africa zařadila act Řanda Havel Legal do svého žebříčku pro rok 2023 v oblasti veřejných zakázek. Mezinárodní publikace Legal 500 každoročně mapuje advokátní kanceláře z celého světa a její data v elektronické podobě využívají 4 miliony čtenářů a 2,5 milionů firem.

Veřejné zakázky