Zpět nahoru

Zdravotnické a farmaceutické právo

act Řanda Havel Legal poskytuje komplexní právní služby v oblasti zdravotnického a farmaceutického práva. Mezi naše klienty se řadí zejména nemocnice, soukromé kliniky, soukromí lékaři a výrobci zdravotnických prostředků.

Mezi častou agendu act Řanda Havel Legal v této oblasti patří právní poradenství:

  • při zakládání a přeměnách poskytovatelů zdravotních služeb;   

  • v souvislosti s akvizicemi a prodeji zdravotnických zařízení (lékařských praxí);   

  • při získání oprávnění k poskytování zdravotních služeb;

  • v souvislosti s provozem zdravotnických zařízení a právy a povinnostmi poskytovatelů zdravotních služeb a pacientů;

  • při tvorbě vnitřních předpisů a jiné dokumentace, školení klíčových zaměstnanců;

  • v souvislosti s uzavíráním smluv se zdravotními pojišťovnami včetně poradenství při výběrovém řízení na uzavření smlouvy se zdravotními pojišťovnami;

  • při zakládání a provozování lékáren;

  • související s uváděním zdravotnických prostředků a léčivých přípravků na trh (včetně klinických hodnocení).

act Řanda Havel Legal je ve firemním žebříčku Právnická firma roku 2022 společnosti EPRAVO.CZ velmi doporučována pro oblast zdravotnického práva. V této tradiční profesní soutěži o držitelích ocenění rozhoduje nezávislá skupina hodnotitelů z řad firem a institucí čítající 250 respondentů a dále pak pořádající společnost EPRAVO.CZ, jako nezávislý subjekt dlouhodobě monitorující činnost právníků v České republice.

Zdravotnické a farmaceutické právo