Zpět nahoru
JUDr. Daniel Marian, LL.M.
JUDr. Daniel Marian, LL.M.

JUDr. Daniel Marian, LL.M. působí v advokátní kanceláři act Řanda Havel Legal jako advokát.

Daniel Marian je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy, kde v roce 2017 získal titul magistra práv. Titul LL.M. obdržel v následujícím roce po vystudování magisterského programu Globalisation and Law na Maastricht University, Faculty of Law. V roce 2019 získal titul JUDr. po úspěšném složení státní rigorózní zkoušky na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Od roku 2021 je doktorandem na katedře občanského práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy. V rámci disertačního výzkumu se věnuje insolvenčnímu právu a restrukturalizacím s přesahem do evropského práva. Daniel hovoří plynně anglicky.