https://www.traditionrolex.com/32https://www.traditionrolex.com/32 Řanda Havel Legal - advokátní kancelář [Publikované články - Některé otázky nad návrhem právní úpravy ochrany oznamovatelů – whistleblowerů]
Zpět nahoru
Některé otázky nad návrhem právní úpravy ochrany oznamovatelů – whistleblowerů

Mgr. Matyáš Kužela
Mgr. Adam Janováč

V současné době je v  Poslanecké sněmovně projednáván návrh zákona o ochraně oznamovatelů, který má reálnou šanci na přijetí. Mgr. Matyáš Kužela a Mgr. Adam Janováč, autoři článku publikovaného na epravo.cz, se zaměřili na některé dílčí aspekty návrhu tohoto zákona, především pak ty, které mohou vyvolávat nejasnosti či kritické připomínky.


číst článek

https://www.traditionrolex.com/32