Zpět nahoru
Přední pražská advokacie bojuje za práva studentů

Mgr. Radek Šmíd
Kryštof Choleva

Radek Šmíd a Kryštof Choleva v článku pro Právo 21 popisují případ úspěšného zastupování studenta ve sporu se soukromou vysokou školou, která na něho podala žalobu o zaplacení enormní částky z důvodu jeho předčasného ukončení studia na této škole.


Číst článek